Om / About

Hansi Kennet Linderoth, född 1966 i Västanfors, Västmanland. Denna webbplats ägnas i huvudsak text. För fotografi och övrig närvaro på webben, se länksida Ω

Hansi Kennet Linderoth, born 1966 in Västanfors, Sweden. This site is devoted to text. For texts originally written in English, look for the tag #in English. For photography and other sites, see links page Ω

Kontakt ⇄ Contact